header

foto JvDunneZWWOp deze website van Prof.mr. J.M. (Jan) van Dunné zijn behalve een C.V. zijn publicaties sinds 2006 geplaatst, evenals de daarvoor verschenen artikelen (vanaf 1967) die in een excel-document staan. Ze zijn alle op rubriek te doorzoeken. Articles in English are included.

Na zijn Leidse promotie op Normatieve uitleg van rechtshandelingen in 1971, was hij sinds 1972 hoogleraar Burgerlijk recht, Handelsrecht en Burgerlijk procesrecht aan de Juridische Faculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam, tot aan zijn emeritaat in 2006. Hij doceerde Verbintenissenrecht en o.m. de keuzevakken Bouwrecht, Milieuaansprakelijkheidsrecht, Engels Contractenrecht en Rechtsvinding.

De publicaties zijn een afspiegeling van zijn werk aan het Instituut voor Rechtsvinding (anno 1982) en het Instituut voor Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht (anno 1986), als arbiter en adviseur op dat gebied en verder nog dat van de bouw van stadions, offshore-installaties, vliegtuigen, schepen, tunnels en windmolenparken. Van zijn boeken is Verbintenissenrecht, Delen 1 en 2, ook op deze site gezet.