Rechtsvinding – Rechtstheorie

De betekenis van de motiveringsplicht voor rechtsvorming en rechtsontwikkeling door de Hoge Raad, bezien in relatie tot de conclusie van de advocaat-generaal als weergave van de standpunten van partijen. Bijdrage Liber Amicorum Peter van Koppen: Bakens in de Rechtspsychologie.
Den Haag: Boom criminologie, 2020, p.263-283 [verschenen: 17 maart 2022]

Interview Schoordijk. Juristenportretten.

Juristenportretten, Zutphen: Uitgeverij Paris 2014, pp. 123-134

Recht en cultuur. Lof der Oppervlakkigheid?
“Ex Libris Hans Nieuwenhuis”, Opstellen aangeboden aan Prof.mr. J.H. Nieuwenhuis, Red. A.G. Castermans c.s., Deventer: Kluwer, 2009, pp.171-185

Zien is kennen. Omzien ook. ‘Afscheidsrede EUR, 2006’. 
BJu, Boom Juridische uitgevers, Den Haag, 2006, 59 blz.