Contractenrecht - Internationale contracten

Contractenrecht, Verbintenissenrecht Deel 1, 6e druk, Zutphen: Uitgeverij Paris, XLVI + 1223 blz.
mei 2023 (voor 5e dr. 2004, zie elders, categorie: ‘Handboek Verbintenissenrecht’, in full text)

Matiging van boetes sinds Turan/Easystaff (2018) – Naschrift
ORP 2023/3, afl. 1, p. 15-20, januari 2023

Naschrift bij ORP 2022/55, Matiging van boetbedingen
ORP 2022/81, afl. 4, p. 30-31

Ingebrekestelling en verzuim na Fraanje/Alukon (2019): een nieuw standaardarrest of een gemiste kans in de rechtsontwikkeling?
WPNR 2022/7367, p. 316-329

Matiging van boetebedingen

ORP 2022/55, Afl. 3, p. 10-20

Het belang van de omstandigheden op het moment van uitvoering van de overeenkomst voor de beoordeling van toerekenbare tekortkoming en het verband met uitleg van de overeenkomst (I)
ORP 2021/88, afl. 5, p. 4-11 en 2021/110, afl. 6, p. 5-9

Non-conformiteit bij koop: het speelveld tussen garantie en exoneratie, de ouderdomsclausule bijvoorbeeld
WPNR 2021/7322-23, april 2021

Een brug over de Surinamerivier, een brug te ver? Dwaling in de tropen revisited.

Het pleit beslecht. Opstellen t.g.v. het 210-jarig bestaan van het genootschap Iustitia et Amicitia, Den Haag: BoomJu, 2020, p. 21-34

De vaststellingsovereenkomst als instrument bij de uitleg en uitvoering van de bouwovereenkomst bij complicaties in de bouw.
“Afscheidsbundel Monika Chao-Duivis“, Den Haag: Instituut voor Bouwrecht, 2019, p. 197-208

‘Normatieve uitleg’ Algemeen aanvaard, maar ook in ruime zin, inclusief derogerende werking en aanvulling van leemte? 
WPNR 2018, 7184-7185

Aanpassing van de overeenkomst bij onvoorziene omstandigheden: een kwestie van uitleg? 
Contracteren 2011-4, p. 111-126

Normatieve uitleg à l’anglaise. Investors Compensation Scheme (1998) als de Engelse Haviltex-zaak. 
Contracteren internationaal, Grosheide bundel, Red. E.H. Hondius c.s., Den Haag: BJu, Boom Juridische uitgevers, 2006, p. 103-118

Het contract in de wetenschappelijke en arbitrale praktijk. 
Contracteren, Special 2002-3, p. 59-61