Contractenrecht - Internationale contracten

81. Naschrift bij ORP 2022/55, Matiging van boetbedingen
ORP 2022/4, p. 30-31

Ingebrekestelling en verzuim na Fraanje/Alukon (2019): een nieuw standaardarrest of een gemiste kans in de rechtsontwikkeling?
WPNR 2022/7367, pp. 316-329

Matiging van boetebedingen

ORP 2022/3, pp.10-20

Het belang van de omstandigheden op het moment van uitvoering van de overeenkomst voor de beoordeling van toerekenbare tekortkoming en het verband met uitleg van de overeenkomst (I)
ORP 2021/5, p.4-11, en 2021/6, p.5-9; juli en augustus 2021

Non-conformiteit bij koop: het speelveld tussen garantie en exoneratie, de ouderdomsclausule bijvoorbeeld
WPNR 2021/7322-23, april 2021

Een brug over de Surinamerivier, een brug te ver? Dwaling in de tropen revisited.

Het pleit beslecht. Opstellen t.g.v. het 210-jarig bestaan van het genootschap Iustitia et Amicitia, Den Haag: BoomJu, 2020, pp. 21-34

De vaststellingsovereenkomst als instrument bij de uitleg en uitvoering van de bouwovereenkomst bij complicaties in de bouw.
“Afscheidsbundel Monika Chao-Duivis“, Den Haag: Instituut voor Bouwrecht, 2019, p.197-208

‘Normatieve uitleg’ Algemeen aanvaard, maar ook in ruime zin, inclusief derogerende werking en aanvulling van leemte? 
WPNR 2018, 7184-7185

Aanpassing van de overeenkomst bij onvoorziene omstandigheden: een kwestie van uitleg? 
Contracteren 2011-4, pp. 111-126

Normatieve uitleg à l’anglaise. Investors Compensation Scheme (1998) als de Engelse Haviltex-zaak. 
Contracteren internationaal, Grosheide bundel, Red. E.H. Hondius c.s., Den Haag: BJu, Boom Juridische uitgevers, 2006, pp.103-118

Het contract in de wetenschappelijke en arbitrale praktijk. 
Contracteren, Special 2002-3, pp. 59-61